Người theo tôn giáo có được thi vào các trường Công An - Quân Đội ?

Việt Nam là một đất nước đa tôn giáo với 54 dân tộc anh em sống đại đoàn kết trên dải đất hình chữ S, mỗi dân tộc đều có tín ngưỡng riêng khác nhau. Nhưng trong bối cảnh lịch sử và ngoại giao,  để đảm bảo an ninh chính trị, không bị các thế lực nước ngoài lợi dụng, để phân biệt vùng miền phân, lợi dụng tôn giáo để kích động gây chia rẽ.


Nên lực lượng công an và quân đội sẽ có những đặc thù tuyển dụng riêng để đảm bảo an ninh nội bộ trong ngành. Trong những tình huống luôn phải đứng ở vị trí trung lập không nghiêng hay thiên vị mà chỉ tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng với Tổ Quốc và nhân dân.

Video giải đáp: Người theo tôn giáo có được thi vào các trường Công An - Quân Đội  ? Theo luật tuyển sinh mới nhất BQD & Đào tạo cũng như tiêu chuẩn của hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lược lượng công an và quân đội.

Đối với ngành công an: 

Đối tượng tuyển sinh là người có quốc tịch việt Nam Công dân không quá 22 tuổi , trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi. Tôn giáo: Không.

Còn đối với bên quân đội:

Đối tượng tuyển sinh là người có quốc tịch Việt Nam Có độ tuổi từ 17 đến 21 tuổi; quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ có độ tuổi từ 18 đến 23 tuổi . Đủ điều kiện kết nạp vào Đảng.

 Như vậy đối với người mang tôn giáo sẽ không đủ điều kiện dự thi hay tuyển dụng vào lực lượng công an. Còn đối với bên quân đội, những người mang tôn giáo được pháp luật Việt Nam công nhận sẽ đủ điều kiện dự thi hay tuyển dụng vào lực lượng quân đội, nhưng sẽ tuỳ thuộc vào từng vị trí đặc thù trong công việc. Không được đảm nhận các chức vụ đặc biệt.
No comments

Powered by Blogger.