Thêm mã mã xuất bản ads.txt vào Blogger | Cách bật kiếm tiền Adsense

Tệp  ads.txt  sẽ có dạng " google.com, pub-0000000000000000, DIRECT, f08c47fec0942fa0 "

Trong đó pub-0000000000000000  Là mã nhà xuất bản Adsense

Thêm mã mã xuất bản ads.txt vào Blogger | Cách bật kiếm tiền Adsense

Bước 1: " Tìm mã nhà xuất bản Adsense của bạn"

Để biết mã nhà xuất bản của bạn đã gì, bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản : https://adsense.google.com/intl/vi_vn/start/Và kết quả bạn sẽ có đường link dạng:  https://www.google.com/adsense/new/u/0/pub-0000000000000000/onboardingpub-0000000000000000/ Chính là mã nhà xuất bản Adsense của bạn.

Việc bầy giờ bạn cần làm là vào blogger để cài đặt lại ads.tx và bật tính năng tùy chỉnh kiếm tiền.

Bước 2 Đăng nhập Blogger.com để cài đặt ads.tx

  1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger của bạn.
  2. Kick vào Cài đặt 
  1. Kéo xuống dưới tùy chỉnh ads.txt theo mẫu có sẵn là : " google.com, pub-0000000000000000, DIRECT, f08c47fec0942fa0 "  
Bạn chỉ cần thay thế mã google.com, pub-0000000000000000 và kick vào lưu nhớ. Chờ khoảng 2 tiếng Adsense và Blogger sẽ cập nhật lại.


Chúc các bạn thành công.

No comments

Powered by Blogger.