Vì sao Việt Nam phải gia nhập Liên Hợp Quốc ?

Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 35 vào tháng 8/1980 (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Có một nhà báo người anh tng hi B trưởng Ngoi giao Nguyn Cơ Thch rng, ti sao khi b Khmer Đỏ tn công biên gii Tây Nam vào cui năm 1978, Vit Nam không t cáo s vic này ra Liên hp quc, mà li tn công Campuchia? 

Lúc B trưởng Ngoi giao Nguyn Cơ Thch lin cười và đáp:  Vì chúng tôi không coi trng Liên hp quc như các ngài.
- Ti sao thế? Vì trong sut 40 năm qua, chúng tôi đã b 4 trong 5 thành viên thường trc Hi đồng Bo an Liên Hp Quc xâm lược (Pháp, Anh, M, Trung Quc)".
Nhưng vì sao dù biết các thành viên của LHQ chính là kẻ thù, những kẻ đã gây ra chiến tranh tại Việt Nam, nhưng Việt Nam vẫn phải gia nhập Liên Hợp Quốc?


Vì sao Việt Nam vẫn phải gia nhập Liên Hợp Quốc?No comments

Powered by Blogger.