Xét lý lịch 3 đời vào công an gồm những ai:

Xét lý lịch 3 đời là một thủ tục để nhằm kiểm tra; xác minh nhân thân của một một ai đó muốn gia nhập hoặc kết hôn với người làm trong ngành công an. Vì ngành công an là một ngành hết sức đặc thù liên quan đến an ninh – chính trị. Chính vì mức độ quan trong như vậy mà ngành công những quy định và tiêu chuẩn rất khắt khé, một trong những quy định khắt khé như vậy đó là quy định xét lý lịch 3 đời.

 

Lý lịch trong phạm vi ba đời bao gồm: 

– Cha, mẹ ruột hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ là đời thứ nhất;
– Anh, chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai;
– Ông bà ngoại, ông bà nội là đời thứ ba; 
_ Và bản thân đối tượng cần được xác minh.

Video hướng dẫn xác minh lý lịch 3 đời ngành công an:

Nội dung xác minh:

+ Phải có lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích, bị phạt các tội về hành chính liên quan đến an ninh – trật tự.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

+ Không bị quản chế hay trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

+ Có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

+Trước cách mạng tháng 8 không theo đế quốc thực dân, phong kiên.

 

Đối tượng  xác minh :

+ Tôn giáo: Không

+ Dân tộc: Không chấp nhận người có dân tộc Hoa.

+ Quốc tịch: Việt Nam, tuy nhiên người nước ngoài kể cả đã nhập quốc tịch Việt Nam cũng không được kết hôn, dự thi hay tuyển dụng vào lực lượng ngành công an

Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ Thông tư số 44/2018/TT-BCA, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

 No comments

Powered by Blogger.