Lính bộ - Lính tỉnh trong công an nghĩa vụ ?

Lính tỉnh trong nghĩa vụ công ?

Các bạn đi lính tỉnh sẽ được tập trung huấn luyện tại trung tâm huấn luyện của CA tỉnh.Hết 3 tháng tân binh huấn luyện sẽ có quyết định nhận nhiệm vụ về các đơn vị khác nhau thuộc công an tỉnh hoặc công an huyện.Phạm vi luân chuyển điều động trong một tỉnh dưới sự phân công công tác của phòng tổ chức PX01, theo lệnh điều động của giám đốc công an tỉnh.

Sau 3 tháng tân binh huấn luyện, linh tỉnh sẽ được đào tạo làm lực lượng chiến đấu, thực thi chấp pháp, canh gác bảo vệ mục tiêu tại các cơ quan công an tỉnh, các cơ quan trọng điểm của tỉnh như kho bạc nhà nước, đài truyền hình, ngân hàng, các trại tạm giam… và sẽ thuộc quân số và xét biên chế của tỉnh CA tỉnh.

Lính bộ trong nghĩa vụ công an ?

Các bạn đi lính bộ sẽ được tập trung huấn luyện tại các trung tâm huấn luyện của bộ công an. Sau 3 tháng tân binh huấn luyện cơ bản về điêu lệnh công an nhân dân sẽ được đào tạo làm lực lượng chiến đấu, thực thi chấp pháp, canh gác bảo vệ mục tiêu các cơ quan, các trại  giam của bộ công an , các cơ quan trọng điểm của Đảng, của Nhà Nước, các đại sứ quán nước ngoài tại việt nam … Và sẽ thuộc quân số và xét biên chế của bộ công an.


Video Lính bộ - Lính tỉnh trong công an nghĩa vụ ?No comments

Powered by Blogger.