K02 - PK02 trong công an là gì ?

K02 là tên viết tắt của Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động, còn PK02 là tên viết tắt của phòng cảnh sát cơ động thuộc công an tỉnh.


Đơn vị PK02 có tên gọi đầy đủ làphòng cảnh sát cơ động thuộc công an tỉnh. PK02 nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc công an tỉnh, người đứng đầu của PK02 là Trưởng Phòng. Có tổng quân khoảng 350-550 tương ứng  với một Tiểu đoàn.

Còn K02 có tên gọi đầy đủ làBộ tư lệnh cảnh sát cơ động, được xây dựng trên mô hình lớn gấp nhiều lần của PK02 cả về quân số, vũ trang cũng như cơ sở hạ tặng  bao gồm: Các văn phòng đại diện, các Tiểu đoàn, Các Trung đoàn, các Trung Tâm huấn luyện nghiệp vụ…Với quân số trên 20.000 quân tương ứng với 1 quân đoàn.

Cả 2 đơn vị nều đều có nhiệm vụ trung đó là: đảm bảo an ninh trật tự, giải tán đám đông, trấn áp, thậm chí là tiêu các đối tượng tội phạm nguy hiểm có vũ trang.


 Video giải đáp: K02 - PK02 trong công an là gì ? No comments

Powered by Blogger.