Cách tăng chất lượng ảnh online cực nhanh, đơn giản.

Bạn đang tìm cách cải thiện chất lượng của các bức ảnh trực tuyến không cần phải cài đặt phần mềm trên máy tính. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 cách tăng chất lượng ảnh online cực nhanh, đơn giản, chi tiết.

1. Tăng chất lượng ảnh online với Let's Enhance 

Hướng dẫn nhanh

  • Truy cập trang web Let's Enhance, chọn to upload.
  • Chọn ảnh cần tăng chất lượng và chọn Open.
  • Trang web sẽ tự điều chỉnh chất lượng ảnh hoặc bạn có thể tùy chỉnh các thông số để tăng chất lượng ảnh.
  • Chọn Show advanced options và lựa chọn định dang ảnh mà bạn muốn lưu sau khi tăng chất lượng ảnh.
  • Chọn Start processing để tiến hành tăng chất lượng ảnh.
  • Tại mục PROCESSING IMAGES, nhấn vào biểu tượng mũi tên để lưu ảnh về máy.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập trang web Let's Enhance, chọn to upload hoặc kéo thả ảnh vào khung hình


Truy cập trang web Let's Enhance, chọn to upload hoặc kéo thả ảnh vào khung hình tròn

Chọn ảnh cần tăng chất lượng và chọn Open để thực hiện tải ảnh lên trang web.

Chọn ảnh cần tăng chất lượng và chọn Open để thực hiện tải ảnh lên trang web

Bước 2: Trang web sẽ tự động xử lý tăng độ phân giải ảnh lên 2x lần. Ở đây ảnh gốc đang có kích thước 1002 x 916 px 1MP trang web sẽ tăng kích thước ảnh lên 2004 x 1832 px 3.7MP.

Trang web sẽ tự động xử lý tăng độ phân giải ảnh lên 2x lần

Bạn cũng có thể tùy chỉnh độ phân giải ảnh bằng cách ở thẻ OPERATIONS > Chọn mục Size.

Bạn có thể tùy chỉnh độ phân giải ảnh bằng cách ở thẻ OPERATIONS, chọn mục Size


Chọn Custom và chọn độ phân giải 1x, 2x, 4x, 16x hoặc tùy chỉnh kích thước, độ phân giải ảnh tại mục Width and Height.

Chọn Custom và chọn độ phân giải 1x, 2x, 4x, 16x hoặc tùy chỉnh


Bước 3: Chọn Show advanced options để lựa chọn định dạng ảnh mà bạn muốn xuất sau khi tăng chất lượng ảnh.


Chọn Show advanced options để lựa chọn định dạng

Sẽ có 3 định dạng ảnh để bạn lựa chọn bao gồm JPEGPNG hay AUTO (định dạng giống ảnh gốc).

Sẽ có 3 định dạng ảnh để bạn lựa chọn

Bước 4: Chọn Start processing để tiến hành tăng chất lượng ảnh.


Bước 5: Tại mục PROCESSING IMAGES, nhấn vào biểu tượng mũi tên để lưu ảnh về máy.

Nhấn vào biểu tượng mũi tên để lưu ảnh về máy
Video hướng dẫn xác minh lý lịch 3 đời ngành công an:

No comments

Powered by Blogger.