E25 - Trung Đoàn Cảnh Sát Đông Nam Bộ


Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam bộ (E25) thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, là trung đoàn cảnh sát thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật đóng tại ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, TP Biên Hòa (Đồng Nai)No comments

Powered by Blogger.