.....

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CÔNG AN " DÀNH CHO CHIẾN SĨ NGHĨA VỤ 2023 "

 Điều kiện tuyển sinh vào các trường Đại Học – Học Viện Công An dành cho chiến sĩ nghĩa vụ.

Với mục đích chính là chống gian lận tiêu cực, nhằm nâng cao chất lượng tuyển sinh của các trường Đại Học – Học Viện của ngành Công An. Hiện nay các chiến sĩ nghĩa vụ muốn dự thì vào các trường Đại Học – Học Viện của ngành công an phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CÔNG AN " DÀNH CHO CHIẾN SĨ NGHĨA VỤ "

1.2. Đối tượng xét tuyển là “Chiến sĩ CA nghĩa vụ tại ngũ “

+ Đáp ứng về điều kiện tiêu chuẩn lý lịch + sức khoẻ “ của quân nhân chuyên nghiệp  để phục lâu dài trong lực lượng công an

+ “ Hoàn thành nhiệm vụ “  trở lên trong từng năm liền trước với năm dự tuyển.

+ Đáp ứng về điều kiện tiêu chuẩn lý lịch + sức khoẻ “ của quân nhân chuyên nghiệp,  để phục lâu dài trong lực lượng công an

+ Phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong từng năm liền trước với năm dự tuyển.

+ Thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ và Người dân tộc thiểu số đạt học lực từ trung bình trở lên (theo kết luận học bạ).


TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CÔNG AN " DÀNH CHO CHIẾN SĨ NGHĨA VỤ " 2023

Chú ý: Các chiến sĩ nghĩa vụ sau hoàn thành xong nghĩa vụ có nguyện vọng xét tuyển hay dự thi vào các trường công an nhân dân sẽ thẩm tra lại lý lịch là 3 đời và khám tuyển lại sức khoẻ.  Nếu không đáp ứng được điều kiện về lý lịch và sức của một quân nhân chuyên nghiệp  thì sẽ bị loại ngay từ vòng sơ và sẽ không được xét tuyển chuyên nghiệp hay dự thi vào bất cứ một trường công an nào.

Phải đáp ứng được cả 4 tiêu chuẩn như trên thì các chiến sĩ nghĩa vụ mới đủ điều kiện để xét tuyển vào các trường thuộc Đại Học – Học Viện Công An. 

Điểm xét tuyển đại học CA sẽ được tính theo dạng công thức:

Điểm thi THPT + Điểm bài thi BCA + Điểm ưu tiên

Trong đó  Điểm thi THPT  Chiến 60% tổng điểm

Điểm bài thi BCA chiếm 40% Tổng điểm

Với công thức cụ thể sau:

ĐXT=(M1+M2+M3)x 2.5 + (Điểm bài BCA)x3/5  + ĐƯT

Trong đó

+ ĐXT là điểm xét tuyển.
+ M1, M2, M3 là điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND.

+ ĐƯTlà điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.
+ Đối Tượng: Chiến sĩ nghĩa vụ sẽ được cộng tối đa 2 điểm
+ Điểm ưu tiên khu vực: chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.

Nội dung được làm theo hướng dẫn tuyển sinh năm 2023 của BCA
No comments

Powered by Blogger.