.....

Chuyển kết luận thanh tra sai phạm khu du lịch Tam Chúc đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Hàng loạt sai phạm tại Dự án Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong Kết luận thanh tra số 2211/KL-TTCP. Theo đó, trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Hà Nam, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và chủ đầu tư dự án.

Sai phạm nối tiếp sai phạm

Cụ thể, theo Thông báo Kết luận Thanh tra số 161/TB-TTCP việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2012 - 2018) nêu rõ:

Chú thích ảnh: Dự án Khu du lịch Tam Chúc bộc lộ nhiều sai phạm sau Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Dự án Khu du lịch Tam Chúc được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 658/TTg-KTN ngày 11/05/2015 nhưng đến thời điểm thanh tra, UBND tỉnh Hà Nam vẫn chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng để xác định cơ cấu sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính đối với dự án là không đúng quy định tại khoản 3, điều 108, Luật đất đai năm 2013. Dù chưa phê duyệt quy hoạch nhưng UBND tỉnh Hà Nam đã giao một phần diện tích cho chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu du lịch Tam Chúc.

Bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra xác định số tiền chi phí xây dựng trong dự toán phê duyệt không đúng, phải giảm trừ tại Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc là hơn 446 tỷ đồng. Trong đó số tiền đã thanh toán chi phí xây dựng không đúng cho dự án là hơn 56 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu Gói thầu tư vấn khảo sát, lập dự án điều chỉnh bổ sung không đúng thẩm quyền; chấp thuận gia hạn thời gian đóng thầu Gói thầu số 1 - EPC không đúng thẩm quyền theo quy định;  hợp đồng ghi hình thức hợp đồng trọn gói như kế hoạch đấu thầu được duyệt nhưng cho phép điều chỉnh giá không đúng quy định; UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh hình thức hợp đồng từ trọn gói sang đơn giá điều chỉnh không đúng Nghị định 48/2010 ngày 7/5/2010 của Chính phủ.

Trước những sai phạm trên, Kết luận thanh tra nhấn mạnh: “Trách nhiệm thuộc về UBND tỉnh Hà Nam, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, các sở ngành, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và chủ đầu tư các dự án”.

Chuyển Kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Với những kết quả thanh tra nêu trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với những tồn tại, vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng và yêu cầu chủ đầu tư Dự án Khu du lịch Tam Chúc khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai..., giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc cần phải nhanh chóng phê duyệt quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của Khu du lịch Tam Chúc theo Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Tam Chúc đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2018; rà soát thiết kế các hạng mục công trình của dự án, đảm bảo theo đúng quy định.

Đối với hạng mục chỉnh trang lòng hồ Tam Chúc, theo cơ quan thanh tra, phải thực hiện rà soát, thanh toán, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật phần đã thực hiện; đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa đối với phần chưa thực hiện, không thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Với việc thanh, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Hà Nam chỉ đạo cơ quan chức năng, chủ đầu tư rà soát chi phí các hạng mục công trình thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa và chi phí các hạng mục công trình thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách. Đồng thời giảm trừ đối với các chi phí không đúng, đảm bảo theo đúng pháp luật, không để thất thoát ngân sách nhà nước.


Thông báo kết luận số 161 của Thanh tra Chính phủ về việc liên quan tới việc quản lý và sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam (Giai đoạn 2012-2018)

Dự án Khu du lịch Tam Chúc sẽ làm một trong những dự án được Thanh tra Chính phủ chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.
No comments

Powered by Blogger.