.....

Hỏi Đáp : Quy định tuyển sinh của ngành Công An 2023


Hỏi Đáp : Quy định tuyển sinh của ngành Công An 2023

Mọi câu hỏi xin gửi trên kênh YouTube hoặc liên hệ qua Email: NhatKyBaoLua@gmail.Com.  Tôi sẽ làm video để hồi đáp lại cho tất cả các bạn. Xin chân thành cảm ơn.


Các nội dung video đã làm:

Tập 2 | Điều kiện dự thi Trường Công An 2003 " Xét học bạ "
Tập 2.1 | Điều kiện dự thi  
Trường Công An 2023 " Đối Tượng + Sức Khoẻ + Lý lịch "


Hỏi Đáp : Liên quan đến Nghĩa Vụ Công An 2023


No comments

Powered by Blogger.